• nybanner

3 x 2 sany P3.47 Açyk LED wideo diwar paneli üçin açyk çözgüt

2399

3 x 2 sany P3.47 Açyk LED wideo diwar paneli üçin açyk çözgüt

23992199

RTLED, 10 ýyldan gowrak wagt bäri LED displeýi öndüriji.72 sagat garramak we synag prosesi, kepillik 3 ýyl, LED panellerimiz CE, RoHS, FCC şahadatnamalaryny berdi we OEM & ODM hyzmatyny hödürleýäris.

Konsert üçin LED displeý
Konsert üçin LED displeý
Toý üçin LED displeý
Toý üçin LED displeý
Sahna üçin LED displeý
Sahna üçin LED displeý
Maslahat üçin LED displeý
Maslahat üçin LED displeý

Gaplamak sanawy:
6 x Daşky P3.47 LED panelleri 500x500mm
1x Nowastar MCTRL300 iberýän guty
1 x Esasy tok kabeli 10m
1 x Esasy signal kabeli 10m
5 x Kabinetiň elektrik kabelleri 0,7 m
5 x Kabinet signal kabelleri 0,7 m
3 x Galplaşdyrmak üçin asma barlar
1 x Uçuş gaby
1 x Programma üpjünçiligi
Paneller we gurluşlar üçin tabaklar we boltlar
Gurnama wideo ýa-da diagramma

Konsert LED displeýi üçin sitata soraň

SORAGY SORA ..

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Düşündiriş:RT seriýaly LED displeý paneli garaşsyz güýç gutusy bilen işlenip düzülen modully HUB.Gurnamak we hyzmat etmek üçin has amatlydyr.Çäreler, sahna we konsert we ş.m. ulanmak üçin oňat dizaýn edilen, LED panelleriň reňkini siziň islegiňize görä düzüp bileris.

wideo diwary 3x2
kärende paneli (2)
Modully LED paneli
görkeziş paneli

Parametr

Haryt S3.47
Pixel Pitch 3.47mm
Led görnüşi SMD1921
Paneliň ululygy 500 x 500mm
Paneliň çözgüdi 144 x 144 nokat
Panel materialy Alýumin guýmak
Paneliň agramy 7.6KG
Sürüji usuly 1/18 Skaner
Iň oňat aralyk 3.5-35m
Bahany täzeläň 3840Hz
Kadr ýygylygy 60Hz
Ightagtylyk 5000 nit
Çal reňkli 16 bit
Giriş naprýa .eniýesi AC110V / 220V ± 10
Iň köp sarp ediş 200W / Panel
Ortaça sarp ediş 100W / Panel
Arza Daşarda
Goldaw goldawy HDMI, SDI, VGA, DVI
Kuwwat paýlaýyş gutusy zerur 1.2KW
Jemi agram (hemmesi girýär) 98KG

 

Hyzmatymyz

Zawod göni satuw

RTLED 10 ýyllyk LED displeý öndürijisidir, müşderiniň zawod bahasy bilen LED displeý ekranyny hödürleýäris.

3 ýyl kepillik

RTLED ähli önümler üçin 3 ýyl kepillik hödürleýär, kepillik möhletinde mugt abatlap ýa-da garnituralary çalşyp bileris.

3 günlük çalt eltip bermek

Bizde köp sanly RT seriýaly LED diwar panelleri bar, olar 3 günüň içinde iberilip bilner.

Satuwdan soňky hünär hyzmaty

RTLED satuwdan soň hyzmat topary bar, size LED displeýi nädip gurmalydygyny we ulanmalydygyny öwretmek üçin görkezme we wideo bar.Gerek bolsa, onlaýn ýagdaýda hem kömek edip bileris.

Sorag-jogap

1-nji sorag, RT seriýasy bilen beýleki kärendesine alnan LED panelleriň arasynda näme tapawut bar?

A1, A, RT LED paneli PCB tagtasy we HUB kartoçkasynyň galyňlygy 1,6mm, adaty LED displeýiň galyňlygy 1,2 mm.Galyň PCB tagtasy we HUB kartoçkasy bilen, LED displeýiň hili has gowudyr.B, RT LED paneli PIN-ler altyn çaýylan, signal beriş has durnukly.C, RT LED displeý paneliniň elektrik üpjünçiligi awtomatiki usulda açylýar.

2-nji sorag, RT seriýaly LED wideo diwar paneli daşarda hemişelik ulanylyp bilnermi?

A2, Açyk RT LED panelleri açyk hadysalarda ulanylyp bilner, ýöne daşarda uzak wagtlap ulanmak üçin amatly däl.Mahabatly LED displeýi, awtoulag / tirkegli LED displeý gurmak isleseňiz, açyk açyk LED displeýi satyn almak has gowudyr.

3-nji sorag, Önümiň hiline nädip gözegçilik edýärsiňiz?

A3, ähli çig malyň hilini barlaýarys we LED modullaryny 48 sagatlap barlaýarys, LED şkafy guranymyzdan soň, her pikseliň gowy işlemegini üpjün etmek üçin doly LED displeýini 72 sagatlap barlaýarys.

4-nji sorag, Hong eltip bermek wagty näçe wagt alýar?

A4, DHL, UPS, FedEx, TNT ýaly Express tarapyndan gämi iberilse, iberiş wagty takmynan 3-7 iş güni bolsa, howa gatnawy bilen 5-10 iş güni gerek bolsa, deňiz ýükleri bilen bolsa, iberiş wagty 15 töweregi bolsa -55 iş güni.Countryurduň dürli ýük daşama wagty başga.


  • Öňki:
  • Indiki: