• nybanner

Doly LED wideo diwar toplumy 6 x 2 sany ýapyk P3.9 LED wideo paneli 500x1000mm

5759USD

Doly LED wideo diwar toplumy 6 x 2 sany ýapyk P3.9 LED wideo paneli 500x1000mm

5759USD5299USD

RTLED her dürli LED displeýleri üçin professional öndüriji.Biz, esasan, kärendesine alnan LED displeýi öndürmekde we satmakda ýöriteleşýäris, beýleki LED displeýi dürli ulanylyşyna we ulanylyşyna görä düzülip bilner.

Ybadathana üçin LED displeý
Ybadathana üçin LED displeý
Sahna üçin LED displeý
Sahna üçin LED displeý
Maslahat üçin LED displeý
Maslahat üçin LED displeý
Klub üçin LED displeý
Klub üçin LED displeý

Gaplamak sanawy:
12 x P3.91 ýapyk LED panelleri 500x1000mm
1x Nowastar MCTRL300 iberýän guty
2 x Esasy tok kabeli 10m
1 x Esasy signal kabeli 10m
11 x Kabinetiň elektrik kabelleri 0,7 m
11 x Kabinet signal kabelleri 0,7 m
6 x Galplyk üçin asma barlar
2 x Uçuş gaby
1 x Programma üpjünçiligi
Paneller we gurluşlar üçin tabaklar we boltlar
Gurnama wideo ýa-da diagramma

LED wideo diwary üçin sitata soraň.

SORAGY SORA ..

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Düşündiriş:RA seriýaly LED paneliň 500x500mm we 500x1000mm iki ululygy bar, olar bökdençsiz bölünip bilner.Elýeterli model P2.6, P2.9, P3.9 we P4.8.RA LED wideo diwar ekrany, dürli çäreleri ulanmak üçin ýa-da ybadathanalar, basgançaklar, mejlisler otaglary, konferensiýa, sergiler we ş.m. üçin amatlydyr.

açyk LED diwar 6x2
egri LED displeý
kireýine berlen displeý
kärendesine alýan LED paneli (6)

Parametr

Haryt

S3.91

Pixel Pitch

3.91mm

Led görnüşi

SMD2121

Paneliň ululygy

500 x 1000mm

Paneliň çözgüdi

128x256 nokat

Panel materialy

Alýumin guýmak

Ekranyň agramy

14KG

Sürüji usuly

1/16 Skaner

Iň oňat aralyk

4-40m

Bahany täzeläň

3840Hz

Kadr ýygylygy

60Hz

Ightagtylyk

900 nit

Çal reňkli

16 bit

Giriş naprýa .eniýesi

AC110V / 220V ± 10

Iň köp sarp ediş

360W / Panel

Ortaça sarp ediş

180W / Panel

Arza

Içerde

Goldaw goldawy

HDMI, SDI, VGA, DVI

Kuwwat paýlaýyş gutusy zerur

4.8 KW

Jemi agram (hemmesi girýär)

288KG

Hyzmatymyz

3 ýyl kepillik

LED displeýiň hemmesinde 3 ýyl kepillik bar.Bu döwürde, esbaplary mugt çalşarys ýa-da abatlarys.

OEM we ODM hyzmaty

RTLED islegiňize görä her dürli LED displeýini sazlap biler.LED wideo panellerinde we paketlerinde LOGO-ny mugt çap edip bileris.

Zawod göni satuw

RTLED esasy kompaniýasy 10 ýyllyk LED displeý öndürmek tejribesine eýe.Tygşytly bahany hödürleýän öz zawodymyz bar.

Bir Stocka üçin 3 gün gowşuryş

RTLED-iň içerde we açyk P3.9 LED displeýinde gyzgyn satyjy üçin köp sanly aksiýa bar.Ibermäge taýyn, 3 günüň içinde iberip bilerler.

Sorag-jogap

1-nji sorag, laýyk LED displeýi nädip saýlamaly?

A1, býudjetiňizi, LED displeýi görmegiň aralygy, ululygy, ulanylyşy we ulanylyşy barada aýdyň, satuwlarymyz islegleriňize görä iň oňat çözgüt hödürlär.

2-nji sorag, Haýsy ugratma usulyny ulanýarsyňyz?Shük daşama wagty nähili?

A2, Adatça gaýyk bilen iberýäris, ibermegiň wagty takmynan 10-55 gün, uzaklyga bagly.Sargyt gyssagly bolsa, howa gatnawy ýa-da Express arkaly hem iberilip bilner, iberiş wagty takmynan 5-10 gün.

3-nji sorag, countryurduma gelende gümrük salgytlaryny tölemelimi?

A3, EXW, FOB, CIF we ş.m. şertleri bilen söwda etseňiz, gümrük salgytlaryny tölemeli.Kynçylyk diýip pikir edýän bolsaňyz, gümrük salgytlaryny goşmak bilen DDP termini bilen söwda edip bileris.

4-nji sorag, LED displeýini ilkinji gezek satyn alanym, ulanyp biljekdigime ynanamok.

A4, Satuwdan soň hünärmen toparymyz bar, eger LED displeýi nädip gurmalydygyny we ulanmalydygyny bilmeseňiz, nädip etmelidigiňizi aýdyp biljek wideosymyz bar.Mundan başga-da, inerenerimiz islän wagtyňyz onlaýn ýagdaýda kömek edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki: