• nybanner

Oorapyk P2.97 LED ekrany 6.56ft x 3.28ft açyk LED ulgam panelleri

3699USD

Oorapyk P2.97 LED ekrany 6.56ft x 3.28ft açyk LED ulgam panelleri

3699USD3399USD

RTLED esasan sahna kärendesi LED wideo diwarlarynda ýöriteleşen, sahna çyralary, truss, tok paýlaýyş gutusy we gürleýjisi ýaly sahna bilen baglanyşykly enjamlary hem berip bileris.Müşderilerimiz üçin bir nokatly hyzmat hödürleýäris, OEM we ODM sargytlaryny hem kabul edýäris.

Ybadathana üçin LED displeý
Ybadathana üçin LED displeý
Toý üçin LED displeý
Toý üçin LED displeý
Sahna üçin LED displeý
Sahna üçin LED displeý
Klub üçin LED displeý
Klub üçin LED displeý

Gaplamak sanawy:
8 x oorapyk P2.976 LED paneller 500x500mm
1x Nowastar MCTRL300 iberýän guty
1 x Esasy tok kabeli 10m
1 x Esasy signal kabeli 10m
7 x Kabinetiň elektrik kabelleri 0,7 m
7 x Kabinet signal kabelleri 0,7 m
4 x Galplaşdyrmak üçin asma barlar
1 x Uçuş gaby
1 x Programma üpjünçiligi
Paneller we gurluşlar üçin tabaklar we boltlar
Gurnama wideo ýa-da diagramma

basgançakly LED ekrany

SORAGY SORA ..

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Düşündiriş: RE seriýaly LED paneller egri gulplary goşup egri we tegelek LED displeý döredip biler.500x500mm we 500x1000mm LED panelleri ýokardan aşak we çepden saga bökdençsiz bölünip bilner.Waka ulanylyşynyň ähli görnüşleri üçin amatly.

wideo diwary 4x2
kärende LED paneli
egri LED paneli
yşyklandyryjy LED ekrany

Parametr

Haryt

S2.976

Pixel Pitch

2.976mm

Led görnüşi

SMD2121

Paneliň ululygy

500 x 500mm

Paneliň çözgüdi

168 x 168 nokat

Panel materialy

Alýumin guýmak

Ekranyň agramy

7KG

Sürüji usuly

1/28 Skaner

Iň oňat aralyk

4-40m

Bahany täzeläň

3840Hz

Kadr ýygylygy

60Hz

Ightagtylyk

900 nit

Çal reňkli

16 bit

Giriş naprýa .eniýesi

AC110V / 220V ± 10

Iň köp sarp ediş

200W / Panel

Ortaça sarp ediş

120W / Panel

Arza

Içerde

Goldaw goldawy

HDMI, SDI, VGA, DVI

Kuwwat paýlaýyş gutusy zerur

1.6 KW

Jemi agram (hemmesi girýär)

118KG

Hyzmatymyz

Mugt LOGO Çap etmek

RTLED, diňe 1pc nusga satyn alsaňyzam, LED wideo panelleri we paketleri üçin LOGO-ny mugt çap edip biler.

Zawod göni satuw

RTLED-iň 10 ýyllyk LED displeý öndürmek tejribesi bar, has tygşytly bahany hödürläp bileris.

OEM we ODM hyzmaty

OEM we ODM hyzmatymyz bar we her dürli şekilleri we ululykdaky LED ekranlary özleşdirýäris.

Satuwdan soňky hünär hyzmaty

RTLED-de hünärli tehniki topary bar, islän wagtyňyz tehniki goldaw berýäris.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Amatly LED ekrany nädip saýlamaly?

A1: Satyn almazdan ozal satuwlarymyza LED displeý programmaňyzy, ululygyny, görüş aralygyny aýdyň, şonda satuwlarymyz size iň oňat çözgüt hödürlär.

2-nji sorag: LED displeýiň hiline nädip kepil geçip bilersiňiz?

A2: Bizde hil barlagçylary bar, olar çig maldan LED modullaryna çenli LED displeýini tamamlamak üçin ähli materiallary 3 ädim bilen barlaýarlar.Her pikseliň gowy işlemegini üpjün etmek üçin azyndan 72 sagat öň LED displeýini barlaýarys.

3-nji sorag: Töleg möhleti näme?

A3: önümçilikden öň 30%, ýüklemezden öň 70% balans.T / T, kredit kartoçkasy, PayPal, Western Union, nagt we ş.m. töleg usulyny kabul edýäris.

4-nji sorag: Önümçilik wagty nähili?

A4: 3 günüň içinde iberilip bilinýän köp sanly ýapyk we açyk LED displeýimiz bar.Beýleki LED displeýiň önümçilik wagty 7-15 iş güni.


  • Öňki:
  • Indiki: