• nybanner

Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Amatly basgançakly LED displeýi nädip saýlamaly?

  Amatly basgançakly LED displeýi nädip saýlamaly?

  Uly göwrümli çykyşlarda, oturylyşyklarda, konsertlerde we çärelerde köplenç dürli sahna LED displeýlerini görýäris.Onda sahna kärendesi näme?Sahna LED displeýi saýlanyňyzda, dogry önümi nädip has gowy saýlamaly?Ilki bilen, basgançakly LED displeý aslynda ba sahnasynda proýeksiýa üçin ulanylýan LED displeýdir ...
  Koprak oka
 • Daşky LED displeýi nädip saýlamaly?

  Daşky LED displeýi nädip saýlamaly?

  Häzirki wagtda açyk LED displeýleri mahabat we açyk wakalarda agdyklyk edýär.Piksel saýlamak, çözgüt, baha, oýnamak mazmuny, görkeziş ömri we öň ýa-da yzky tehniki hyzmat ýaly her taslamanyň zerurlyklaryna baglylykda dürli söwdalar bolar.Bilelikdäki ...
  Koprak oka
 • LED displeýiň hilini nädip tapawutlandyrmaly?

  LED displeýiň hilini nädip tapawutlandyrmaly?

  Işleýän adam LED displeýiň hilini nädip tapawutlandyryp biler?Umuman, satyjynyň özüni aklamagyna esaslanyp, ulanyjyny ynandyrmak kyn.Doly reňkli LED displeýiň hilini kesgitlemek üçin birnäçe ýönekeý usul bar.1. Tekizlik LE-iň üstki tekizligi ...
  Koprak oka
 • LED displeýi nädip has düşnükli etmeli

  LED displeýi nädip has düşnükli etmeli

  LED displeý häzirki döwürde mahabatyň we maglumatlary aýtmagyň esasy göterijisidir we ýokary kesgitli wideo adamlara has täsir galdyryjy wizual tejribe getirip biler we görkezilen mazmun has real bolar.Definitionokary kesgitli ekrana ýetmek üçin iki faktor bolmaly ...
  Koprak oka
 • LED displeýiň görnüşleri näme

  LED displeýiň görnüşleri näme

  2008-nji ýyldaky Pekin Olimpiýa oýunlaryndan bäri indiki ýyllarda LED displeý çalt ösdi.Häzirki wagtda LED displeýi hemme ýerde görmek bolýar we mahabat täsiri görnüp dur.Emma henizem zerurlyklaryny we haýsy LED di di diini bilmeýän müşderiler köp ...
  Koprak oka
 • Her parametri LED görkezmek üçin nämäni aňladýar?

  Her parametri LED görkezmek üçin nämäni aňladýar?

  LED displeý ekranynyň köp tehniki parametrleri bar we manysyna düşünmek önüme has gowy düşünmäge kömek edip biler.Piksel: Adaty kompýuter monitorlarynda piksel bilen deň manyly LED displeýiň iň kiçi ýagtylyk çykaryjy bölümi....
  Koprak oka