• nybanner

Täze geliş P2.84 Konsert LED displeýi 4 x 3 PCS wideo diwar ulgamy

3899USD

Täze geliş P2.84 Konsert LED displeýi 4 x 3 PCS wideo diwar ulgamy

3899USD3599USD

RTLED R&D, önümçilik, satuw, in engineeringenerçilik gurnama we satuw hyzmatyndan soň işleýän LED displeý öndürijisidir.Dürli ýapyk we açyk mahabat LED displeýlerini we kärendesine alnan LED ekranlary öndürip bileris, beýleki ähli LED displeýleri özleşdirilip bilner.

Ybadathana üçin LED displeý
Ybadathana üçin LED displeý
Konsert üçin LED displeý
Konsert üçin LED displeý
Sahna üçin LED displeý
Sahna üçin LED displeý
Klub üçin LED displeý
Klub üçin LED displeý

Gaplamak sanawy:
12 x oorapyk P2.84 LED panelleri 500x500mm
1x Nowastar MCTRL300 iberýän guty
1 x Esasy tok kabeli 10m
1 x Esasy signal kabeli 10m
11 x Kabinetiň elektrik kabelleri 0,7 m
11 x Kabinet signal kabelleri 0,7 m
4 x Galplaşdyrmak üçin asma barlar
2 x Uçuş gaby
1 x Programma üpjünçiligi
Paneller we gurluşlar üçin tabaklar we boltlar
Gurnama wideo ýa-da diagramma

LED ekranyňyz üçin bahany soraň

SORAGY SORA ..

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Düşündiriş:RT seriýaly LED paneli, RTLED özbaşdak döredilen täze kärende LED paneli.Içerki LED paneller üçin, ýygnamak we hyzmat etmek üçin has amatly, öňdäki we arka girişi goldaýar.LED wideo paneli ýeňil agramly we inçe, ony asylan LED displeýi ýa-da ýerüsti yşyklandyryjy LED displeýi edip bilersiňiz.

wideo diwary 4x3
ýeňil agramly LED paneli
Modully LED paneli
LED displeý gurmak

Parametr

Haryt

S2.84

Pixel Pitch

2.84mm

Led görnüşi

SMD2121

Paneliň ululygy

500 x 500mm

Paneliň çözgüdi

176 x 176 nokat

Panel materialy

Alýumin guýmak

Ekranyň agramy

7KG

Sürüji usuly

1/22 Skaner

Iň oňat aralyk

2.8-30m

Bahany täzeläň

3840Hz

Kadr ýygylygy

60Hz

Ightagtylyk

900 nit

Çal reňkli

16 bit

Giriş naprýa .eniýesi

AC110V / 220V ± 10

Iň köp sarp ediş

200W / Panel

Ortaça sarp ediş

100W / Panel

Arza

Içerde

Goldaw goldawy

HDMI, SDI, VGA, DVI

Kuwwat paýlaýyş gutusy zerur

2.4 KW

Jemi agram (hemmesi girýär)

198KG

Hyzmatymyz

3 ýyl kepillik

RTLED ähli LED displeýleri üçin 3 ýyl kepillik berýär.3 ýyl kepillik bilen, mugt esbaplary bejerýäris ýa-da çalyşýarys.                   

Mugt LOGO Çap

1pc nusgasyny satyn alsaňyzam, LED wideo panellerinde we paketlerinde LOGO-ny mugt çap edip bileris.

Zawod göni satuw

RTLED esasy kompaniýasy 10 ýyllyk LED displeý öndürmek tejribesine eýe.Tygşytly bahany hödürleýän öz zawodymyz bar.

Satuwdan soňky hünär hyzmaty

RTLED-den soň satuwdan soňky hyzmat topary bar, olar islendik wagt islendik meseläni çözmäge kömek edip bilerler.

Sorag-jogap

1-nji sorag, Haýsy ululykdaky LED ekrany meşhur?

A1, “LED” ekrany üçin 4m x 3m, 7m x 4m, 8m x 4,5m iň meşhur ululykdyr.Elbetde, hakyky gurnama meýdanyňyza görä LED ekranyň ululygyny hem düzüp bileris.

2-nji sorag, P2.84 nämäni aňladýar?

A2, P2.84, kireýine berlen LED displeý piksel meýdançasynyň 2,84 mm, çözgüdi bilen baglanyşyklydygyny aňladýar.P-den soň san has kiçi, çözgüdi has ýokary.RT ýapyk LED panelleri üçin, saýlamak üçin P2.6, P2.976, P3.9 hem bar.

3-nji sorag, LED ekranyň öndüriliş wagty nähili?

 

A3, RTLED LED displeýli ekran öndürmek wagty 7-15 iş güni.Eger mukdar gaty köp bolsa ýa-da görnüşi özleşdirmek zerur bolsa, önümçilik wagty has uzyn.

4-nji sorag, nädip import etjegimi bilemok, näme etmeli?

A4, DDP söwda termini bilen iş salyşyp bileris, gapydan gapy hyzmaty.Töläniňizden soň, diňe ýük almagyna garaşmaly, başga bir zat etmegiň zerurlygy ýok.


  • Öňki:
  • Indiki: