• nybanner

5 × 3 Doly LED wideo diwar ulgamynyň açyk hadysasy P2.97 LED panelleri

7199USD

5 × 3 Doly LED wideo diwar ulgamynyň açyk hadysasy P2.97 LED panelleri

7199USD6599USD

RTLED esasan sahna kärendesi LED wideo diwarlarynda ýöriteleşen, ýapyk we açyk LED ekranlarymyz CE, RoHS, FCC bilen kepillendirilýär we käbir LED displeýinde ETL we CB şahadatnamasy bar.

Konsert üçin LED displeý
Konsert üçin LED displeý
Toý üçin LED displeý
Toý üçin LED displeý
Sahna üçin LED displeý
Sahna üçin LED displeý
Maslahat üçin LED displeý
Maslahat üçin LED displeý

Gaplamak sanawy:
15 x Daşky P2.97 LED paneller 500x500mm
1x Nowastar MCTRL300 iberýän guty
1 x Esasy tok kabeli 10m
1 x Esasy signal kabeli 10m
14 x Kabinetiň elektrik kabelleri 0,7 m
14 x Kabinet signal kabelleri 0,7 m
5 x Galplaşdyrmak üçin asma barlar
2 x Uçuş gaby
1 x Programma üpjünçiligi
Paneller we gurluşlar üçin tabaklar we boltlar
Gurnama wideo ýa-da diagramma

Waka LED ekrany üçin bahaňyzy soraň

SORAGY SORA ..

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Düşündiriş:RE seriýaly açyk LED displeý panelleri gowy dizaýn edilen, Uly LED displeýi bökdençsiz birleşdirip biler.Suw geçirmeýän IP65, açyk meýdanda, sahnada we konsertde ulanylyp bilner.Mundan başga-da, asylan LED displeýi ýa-da gurluşyň üstünde saklap biler.

Haryt maglumatlary

wideo diwary 5x3
suw geçirmeýän LED paneli
kärende paneli
gurnama usuly

Parametr

Haryt

S2.976

Pixel Pitch

2.976mm

Led görnüşi

SMD1921

Paneliň ululygy

500 x 500mm

Paneliň çözgüdi

168 x 168 nokat

Panel materialy

Alýumin guýmak

Ekranyň agramy

7KG

Sürüji usuly

1/28 Skaner

Iň oňat aralyk

4-40m

Bahany täzeläň

3840Hz

Kadr ýygylygy

60Hz

Ightagtylyk

5500 nit

Çal reňkli

16 bit

Giriş naprýa .eniýesi

AC110V / 220V ± 10

Iň köp sarp ediş

200W / Panel

Ortaça sarp ediş

120W / Panel

Arza

Daşarda

Goldaw goldawy

HDMI, SDI, VGA, DVI

Kuwwat paýlaýyş gutusy zerur

1.6 KW

Jemi agram (hemmesi girýär)

118KG

Hyzmatymyz

3 ýyl kepillik

RTLED LED displeýinde 3 ýyl kepillik bar.Bu döwürde mugt abatlaýyş ýa-da esbaplary çalşyp bileris.

OEM we ODM hyzmaty

OEM we ODM hyzmatymyz bar we her dürli şekilleri we ululykdaky LED ekranlary özleşdirýäris.

Mugt tehniki okuw

Müşderiler zawodymyza baranda, RTLED mugt tehniki okuw berip biler.

Satuwdan soňky hünär hyzmaty

RTLED-de hünärli tehniki topary bar, islän wagtyňyz tehniki goldaw berýäris.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?

A1: goýum hökmünde 30%, eltip bermezden 70%.Balans tölemezden ozal size LED wideo diwarynyň suratlaryny we wideolaryny görkezeris.

2-nji sorag: Harytlary nädip iberýärsiňiz we gelmek üçin näçe wagt gerek?

A2: DHL, UPS, FedEx ýa-da TNT ýaly ekspress, adatça 3-7 iş gününi alýar.Howa gatnawy we deňiz ýükleri hem islege bagly, ýük daşamak wagty uzaklyga baglydyr.

3-nji sorag: Haýsy tehniki goldawlary hödürläp bilersiňiz?

Zawodymyzdaky LED ekranlary işletmek we goldamak ýaly ähli tehnologiýa okuwlaryny mugt berýäris.Operationhli amal gollanmalary, programma üpjünçiligi, synag hasabatlary, polat gurluşynyň CAD çyzgylary we gurnama wideosy mugt üpjün edilip bilner.Zerur bolsa, RTLED LED displeýi gurnamak üçin müşderiniň ýurduna inerener iberip biler.

4-nji sorag: Önümçilik wagty nähili?

A4: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan takmynan 7-15 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.3 günüň içinde iberilip bilinjek ätiýaçlyk LED displeýimiz bar.


  • Öňki:
  • Indiki: